YouTube går ner på den sociala nätverksrutten, med en ny funktion som låter dig dela video med familj och vänner.

Ta ett blad ut ur Facebook - som har ett "folk du kanske känner" -funktionen - YouTube kommer snart att erbjuda en "du kanske känner till dessa människors" förslagslåda på hemsidan.

Förlorad och hittad

På YouTube-bloggen förklarar Elizabeth Windram, Senior User Experience Designer, hur YouTube kommer att erbjuda vänrekommendationer: "Om du har loggat in på YouTube och skickat en video till en väns e-postadress eller om du har ditt YouTube-konto kopplat till en Gmail-konto, använder vi den här informationen för att hjälpa dig att identifiera dina vänner som redan har YouTube-kanaler.

"Du ser bara kanaler vars ägare har tillåtit sig att hittas av andra som har sin e-postadress."

Det finns ingen tidsram för att funktionen ska visas på YouTube, förutom "under de närmaste veckorna".